Apartman 3
 • Spratnost: prizemlje
 • Vrsta: 1/4
 • Površina: 70m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 35 € / noćenje
Apartman 5
 • Spratnost: prizemlje
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 45m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 6
 • Spratnost: prizemlje
 • Vrsta: 1/2
 • Površina: 37m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 20 € / noćenje
Apartman 7
 • Spratnost: prvi sprat
 • Vrsta: 1/2 - studio
 • Površina: 42m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 20 € / noćenje
Apartman 8
 • Spratnost: prvi sprat
 • Vrsta: 1/2
 • Površina: 30m²
 • Terasa: NE
 • Cena najma: 20 € / noćenje
Apartman 11
 • Spratnost: prvi sprat
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 40m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 15
 • Spratnost: drugi sprat
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 33m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 20
 • Spratnost: treći sprat
 • Vrsta: 1/4
 • Površina: 63m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 35 € / noćenje
Apartman 21
 • Spratnost: treći sprat
 • Vrsta: 1/2 – studio
 • Površina: 33m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 20 € / noćenje
Apartman 22
 • Spratnost: treći sprat
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 55m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 23
 • Spratnost: treći sprat
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 31m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 24
 • Spratnost: treći sprat
 • Vrsta: 1/5
 • Površina: 70m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 40 € / noćenje
Apartman 25
 • Spratnost: četvrti sprat
 • Vrsta: 1/5
 • Površina: 80m²
 • Terasa: NE
 • Cena najma: 40 € / noćenje
Apartman 26
 • Spratnost: četvrti sprat
 • Vrsta: 1/3
 • Površina: 62m²
 • Terasa: DA
 • Cena najma: 27 € / noćenje
Apartman 27
 • Spratnost: četvrti sprat
 • Vrsta: 1/5
 • Površina: 73m²
 • Terasa: NE
 • Cena najma: 40 € / noćenje